O združenju SiSWA

Poslanstvo

Poslanstvo združenja najbolje povzemajo nameni in cilji, ki so tudi zapisani v temeljnem ustanovnem aktu, statutu.


Preberite statut v PDF formatu

Osnovni cilj


 • spodbujanje trajnostnega razvoja in uresničevanje trajnostnega ravnanja z odpadki
 • mreženje in omogočanje sodelovanja z organizacijami, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja
 • ozaveščanje o varstvu okolja
 • spoštovanje, vzdrževanje in izboljšanje naravnih virov v Republiki Sloveniji

Osnovni namen


 • podpora in spodbujanje različnih raziskovalnih projektov, ki se ukvarjajo s temami, ki so pomembne za doseganje zastavljenih ciljev dolgoročno vzdržnega ravnanja z odpadki
 • oblikovanje in izvedba individualnega in skupnega raziskovanja za identificiranje in reševanje težav povezanih z upravljanjem s trdnimi odpadki
 • načrtovanje študij in analiz, ki bi izboljšale kakovost podatkov o ravnanju z odpadki in kasneje služile, kot opora pri raziskavah in snovanju dolgoročne strategije managementa z odpadki

Članstvo


 • Biti del našega združenja pomeni neprimerljiv dostop do mednarodnih organizacij, kot so UNEP, WHO, ali v Evropi EU, kjer je ISWA akreditirano združenje za vprašanja, povezana z odpadom. Skozi naše delovne skupine, pomagamo tem mednarodnim organizacijam oblikovati politiko, z dobavo tehnične dokumente in mnenj, glede ravnanja z odpadki.
 • Biti del SiSWA ( ter tako ISWA ) pomeni, da lahko tudi vi bistveno prispevate, da politiki in odločevalci po vsem svetu naredijo največ za razvoj strategij za ravnanje z odpadki.

ISWA – Mednarodno združenje za ravnanje s trdnimi odpadki

Predstavitev


 • Globalno, neodvisno in neprofitno združenje ustanovljeno leta 1970, ki deluje v javnem interesu in je edino združenje na svetu, ki spodbujanje trajnostno, celovito in strokovno ravnanje z odpadki.

 • ISWA je odprta za posameznike in organizacije iz znanstvene skupnosti, javnih zavodov in javnih in zasebnih podjetij iz vsega sveta, ki delajo na tem področju ali so zainteresirani za ravnanje z odpadki. ISWA je edino globalno združenje z odpadki, ki vam omogoča mreženje s strokovnjaki, podjetji in predstavnikom institucij.

ISWA v številkah


90

držav

40

držav z Nacionalnimi združenji

1.400+

članov po svetu

100.000+

članov povezanih z našimi Nacionalnimi združenji