Pozdravljeni

Dogodki


Vstopimo v jesen z edinstveno priložnostjo za mreženje in vzpostavljanje novih regionalnih partnerstev na področju krožnega gospodarstva!

ADRIATIC CLEAN CITY FORUM – ACCF’17 je poslovni forum, osredotočen na vključevanje mest in podjetij v razvoj novih, krožnih poslovnih modelov. Številni strokovnjaki iz Slovenije, regije Adriatic in drugih držav, bodo soustvarjali v Zeleni prestolnici Evrope – Ljubljani.

Od 27. do 28. septembra 2017

SiSWA je del vodilne svetovne mreže ISWA,ki promovira profesionalen in dolgoročno vzdržen management odpadkov.


Podpiramo in spodbujamo različne raziskovalne projekte, ki se ukvarjajo s temami,
ki so pomembne za doseganje zastavljenih ciljev dolgoročno vzdržnega ravnanja z odpadki.

Prednosti

Biti del SiSWA ( ter tako ISWA ) pomeni, da lahko tudi vi bistveno prispevate, da politiki in odločevalci po vsem svetu naredijo največ za razvoj strategij za ravnanje z odpadki.

Cilj

Spodbujanje trajnostnega razvoja in uresničevanje trajnostnega ravnanja z odpadki. Mreženje in omogočanje sodelovanja z organizacijami, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja.

Namen

Podpora in spodbujanje različnih raziskovalnih projektov, ki se ukvarjajo s temami, ki so pomembne za doseganje zastavljenih ciljev dolgoročno vzdržnega ravnanja z odpadki.